Higiena w okresie wzmożonej zachorowalności.

Szanowni Rodzice.

Porozmawiajcie ze swoimi dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym, np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania

Bardzo proszę, aby do szkoły nie przychodziły przeziębione i chore dzieci.

Informuję jednocześnie rodziców dzieci do 8 roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły/przedszkola należy się Państwu zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368)

Informacja z MEN

Mycie rąk jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusów. 

Wirus przenosi się drogą kropelkową.

Wirusy nie lubią wysokiej temperatury

Naukowcy odkryli, że mogą one przeżyć poza organizmem nosiciela, np. na powierzchniach szklanych czy plastikowych nawet do dziewięciu dni. Zaobserwowali też, że szanse na przeżycie koronawirusów na powierzchniach maleją w temperaturze 30-40ºC i w starciu ze środkami dezynfekującymi.

Author: admin