WYCIECZKA

W dniach 29.09-01.10.2021r uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce Kraków- Wieliczka- Wadowice. Wycieczka miała na celu ukazanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.

Bezpośrednio po  przyjeździe do Krakowa, pokonując uliczki Starego Miasta, dotarliśmy przez krużganki do Bazyliki Dominikanów pw.  Świętej Trójcy. Poznaliśmy historię zgromadzenia zakonnego oraz budynków klasztornych.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Kopalni soli „Wieliczka”- należącej do światowego dziedzictwa UNESCO. Panowie przewodnicy oprowadzili nas po kaplicach, komnatach i jeziorach solnych w podziemnych tunelach i kopalniach. Pobyt zakończyliśmy posiłkiem w kopalnianej restauracji.

Wieczorem udaliśmy się na spacer po Krakowie drogami Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Drugiego dnia odwiedziliśmy Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Uatrakcyjnieniem zwiedzania było wykorzystanie aplikacji multimedialnej prezentującej historię życia Wielkiego Polaka. Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach dotyczących pielgrzymek Jana Pawła II, podczas których każdy uczeń wykonał własnoręcznie magnes, będący pamiątką z Wadowic.

Przechodząc przez wystawę „Kościuszko – bohater wciąż potrzebny” weszliśmy na Kopiec upamiętniający zwycięzcę spod Racławic. Piękna pogoda umożliwiła podziwianie panoramy miasta.

Wieczorem przemierzaliśmy uliczki otaczające Wawel, napawając się atmosferą królewskiego miasta.

W ostatnim dniu w towarzystwie przewodnika odbyliśmy spacer kulturalno-krajoznawczy. Przemierzając trasę Traktu Królewskiego dotarliśmy do Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” – jedynej tego rodzaju instytucji w Polsce, upowszechniającej wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych, przede wszystkim o Armii Krajowej. Wróciliśmy z wyjazdu zmęczeni, ale usatysfakcjonowani z pobytu w tak atrakcyjnych i znaczących dla Polski miejscach.

Author: admin