Ferie -dzień pierwszy

 

W pierwszym tygodniu ferii zimowych ( 16.01.-19.01.2017 r.) w Zespole Szkół
w Tuchowiczu zorganizowano zimowisko pt.  „Ferie bez nałogów i przemocy”, na których  42 uczniów mogło w sposób aktywny i atrakcyjny spędzić wolny czas. W tym roku skupiliśmy się na działaniach profilaktycznych oraz aktywności  sportowej.

Już w poniedziałek rano  zgłosiło się 40 uczniów naszej szkoły. Na początku wszystkich uczestników zapoznano z planem i regulaminem zimowiska, jak również przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa i dyscypliny w czasie ferii. W tym dniu odbyły się również warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu dopalaczom i narkotykom, na których uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą negatywnych konsekwencji  używania narkotyków
i dopalaczy. Realizowano także wybrane treści programu profilaktycznego dla młodzieży
pt. „Siedem kroków”, podczas którego uczniowie pracując metodami aktywnymi poszerzali swoją wiedzę na temat przyczyn i skutków sięgania po alkohol i środki psychoaktywne.  Tuż po warsztatach uczniowie przystąpili do konkursu pt. „Alkohol niszczy zdrowie i rodzinę” podczas , którego młodzież układała wiersze, piosenki oraz wykonywała plakaty.  Wszyscy wykazali  się dużymi umiejętnościami plastycznymi, gdyż prace wyszły piękne.  Po konkursie wszyscy uczniowie przeszli na salę gimnastyczną, na której przeprowadzono rozgrywki sportowe , a także gry i zabawy sprawnościowo-ruchowe, podczas których uczniowie rozwijali swoją sprawność fizyczną  oraz poznali zasady zdrowej rywalizacji sportowej. Najlepsi uczestnicy w poszczególnych konkurencjach otrzymali nagrody, a były to piłki, zestawy do tenisa stołowego oraz narzutki do gier zespołowych.

Na zakończenie pierwszego dnia zimowiska przyszła pora na konkurs kulinarny pt. „Mistrz patelni”. Uczniowie zostali podzieleni na pięć grup, zadaniem każdej było sporządzenie określonej potrawy.  Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą w tej dziedzinie,  czego efektem były pyszne szyszki, sałatki, tortilla oraz świeże koktajle owocowe. Po wytężonej pracy przyszła pora na degustacje jak  się okazało wszystkie przygotowane potrawy wyszły znakomicie.

Author: admin