Mediacje rówieśnicze sposobem na rozwiązywanie konfliktów.

W związku z tym, że nasza szkoła przystąpiła do programu „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie przemocy i agresji w szkole” nauczyciele z placówki uczestniczą w kursach szkoleniowych na w/w temat.

Budowanie samooceny i zaufania do siebie, usprawnianie komunikacji, rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, nabywanie odpowiedzialności, to tylko nieliczne korzyści jakie płyną z udziału uczniów w projekcie.

Author: admin