Edukacja przez Szachy w Szkole

Uczniowie klasy II w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 biorą udział w ogólnopolskim projekcie Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez szachy w szkole”.

Wychowawcze wartości szachów – wynikają ze struktury samej gry, której intelektualne i sportowe elementy mają pozytywny wpływ na charakter i umysł.

Uprawianie gry w szachy sprzyja wzmacnianiu takich cech osobowości, jak:

  • zdolność koncentracji uwagi,
  • umiejętność analizy i dedukcji złożo­nej sytuacji,
  • pobudzanie wyobraźni,
  • nawyk cierpliwości,
  • samodzielność w podejmowaniu decyzji,
  • sprawność w planowaniu i realizacji operacji wymagających stosowania strategii

i taktyki itd.

Author: admin