Spotkanie z policjantem

06 marca uczniowie gimnazjum spotkali się z dzielnicowym – starszym  aspirantem  Andrzejem Ostrowskim z Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. Spotkanie odbyło się  w ramach realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki i służyło  omówieniu problemów dotyczących  przestępczości nieletnich. W trosce o kształtowanie postaw i zapobieganie zagrożeniom na spotkaniu przedstawione zostały właściwe zasady korzystania z Internetu, portali społecznościowych, telefonów komórkowych oraz przejawy i przykłady demoralizacji i czyny karalne. Szczególną uwagę zwrócono na cyberprzemoc, przemoc rówieśniczą, problem dotyczący narkomanii, zagrożeń wynikających z zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Uczniowie zostali poinformowani o konsekwencjach zdrowotnych  i prawnych niewłaściwego postępowania oraz  uświadomieni, że od 13 roku życia odpowiadają za swoje czyny i ponoszą ich konsekwencje, skutkujące sprawami w sądzie dla nieletnich i wyznaczeniem kuratora sądowego. Spotkanie było wartościową lekcją wychowawczą, skłaniającą młodych słuchaczy do refleksji i troski o zdrowe i dobre życie.

Author: admin