Ratujmy matkę Ziemię

W czwartek 27 kwietnia uczniowie klasy VI pod pieczą nauczyciela przyrody wystawili przedstawienie ekologiczne p.h. „Ratujmy Matkę Ziemię” Widownię obecną na występie stanowiła liczna rzesza szkolnej i przedszkolnej gromady. Głównym celem wydarzenia było włączenie uczniów i przedszkolaków w obchody Światowego Dnia Ziemi, zapoznanie młodego pokolenia ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi oraz rozpowszechnianie proekologicznych nawyków i zachowań. Barwne ukazanie zagadnień dotyczących zagrożeń przyrody, problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby, całego środowiska, miejmy nadzieję skłoni młode pokolenie do refleksji, do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody, do wzmocnienia ich wrażliwości i odpowiedzialności za jakość życia na Ziemi. Niech refren piosenki będącej hymnem przedstawienia, towarzyszy  wszystkim kochającym Matkę Ziemię:

„Ziemia to wyspa, to wyspa zielona. Wśród innych dalekich planet. To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, Więc musi być bardzo zadbany”

Author: admin