Wycieczka do Łukowa

W dniu 31 maja 2016 r. uczniowie klas drugich udali się na wycieczkę do Łukowa, której organizatorem była p. Wanda Strzałek.

 Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Państwowej StrażyPożarnej. Dzięki życzliwości strażaków uczniowie zobaczyli pomieszczenie, w którym odbierane są zgłoszenia wymagające interwencji . Strażak, który pełnił funkcję przewodnika przypomniał uczniom w jakich sytuacjach wzywa się straż pożarną i jakie informacje powinna podać osoba, która telefonuje z prośbą o pomoc. Podkreślił, że strażacy nie tylko gaszą pożar, ale również są wzywani do wypadków drogowych lub ratują zwierzęta.

Dużą atrakcją okazała się  symulacja alarmu przeciwpożarowego, podczas której dzieci mogły zaobserwować, jak szybko na alarm reagują strażacy.

Następnie uczniowie obejrzeli wozy strażackie, a także sprzęt, w jaki są wyposażone pojazdy. Zaprezentowane zostały również specjalne ubrania, których używa się podczas akcji.

Pod koniec pobytu uczestnicy wycieczki zadawali pytania, na które usłyszeli wyczerpujące odpowiedzi.

Spotkanie uświadomiło dzieciom, jak trudna i odpowiedzialna jest praca strażaka.

Kolejne miejsce, które odwiedziliśmy podczas wycieczki to Muzeum Regionalne. Po muzeum oprowadziła nas pani przewodnik przekazując dzieciom wiele cennych informacji na temat wystaw : ,,W polu i zagrodzie” , ,,Nie tylko miód”, ,,Łukowskie Amonity”, ,,Bogurodzica, Królowa Matka”, ,,Huta Dąbrowa- kolebką przemysłu szklarskiego w powiecie łukowskim”. Uczniowie najbardziej zainteresowali się wystawą: ,, W polu i zagrodzie”, na której zaprezentowane zostały narzędzia rolnicze, stroje ludowe, tkaniny i wyposażenie domostw z końca XIX i początku XX wieku.

Pobyt w muzeum to dla dzieci ciekawa lekcja historii sprzyjająca poznawaniu kultury i sztuki regionu.

Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy w tym dniu była Poczta Polska. Pani pracująca w tym zawodzie  opowiedziała dzieciom na czym polega jej praca oraz  jaka jest droga listu od nadawcy do adresata.

Podczas pobytu dzieci utrwalały nawyk właściwego zachowania się w miejscach publicznych.

Author: admin