STATUT

Statut Zespołu Szkół w Tuchowiczu UCHWAŁA NR  8/2017/2018 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuchowiczu z dnia 29 LISTOPADA 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuchowiczu   Na podstawie art. 82 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz .U. z 2017 r.  poz.59) Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w … Czytaj dalej STATUT