Opis projektu od września 2018 do sierpnia 2020

Sharing European Cultural Heritage Through Digital Storytelling

(Dzielenie się europejskim dziedzictwem kulturowym poprzez cyfrowe opowiadanie historii)

Od września 2018 do sierpnia 2020 w Zespole Szkół  w Tuchowiczu będzie realizowany projekt Erasmus+ – akcja KA2 – partnerstwa strategiczne szkół. Projekt obejmuje współpracę czterech szkół partnerskich z następujących krajów: Finlandia, Włochy, Grecja i Polska.

Głównym celem jest zapoznanie uczniów z cyfrowymi opowieściami i podkreślenie, jak ważne jest, aby tworząc spójną i  możliwą do opowiedzenia narrację, rozpowszechniać dziedzictwo kulturowe w znaczący sposób. Historie dziedzictwa kulturowego muszą być zarówno jasno rozumiane, jak i odczuwane jako osobiście znaczące, aby mogły wywrzeć wpływ na ich zamierzoną publiczność. Ważne jest, aby wiedzieć, jak korzystać z właściwego medium podczas opowiadania historii, kiedy podkreślać zawartość wizualną i kiedy skupić się na pisanej lub mówionej narracji.

 

Kolejnym celem jest nauczenie się podejścia do prezentacji różnych dziedzin dziedzictwa kulturowego. Historia znaczenia zabytków bardzo różni się od, na przykład od historii zrównoważonego stylu życia. Cyfrowe opowiadania, które uczniowie będą przedstawiać podczas każdego wydarzenia szkoleniowego, będą również rozpowszechniane na stronie internetowej projektu, aby wszyscy mogli je zobaczyć.

 

Kolejnym celem jest sprawienie, aby historie były przystępne dla tych, którzy nie mieli wcześniejszej wiedzy na temat wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz dla osób o słabych kompetencjach językowych.  Wymiana historii dziedzictwa kulturowego w tych interakcjach ma być wzajemna, aby różne grupy mogły uczyć się od siebie nawzajem. Uczniowie stworzą również bardzo proste wizualne podsumowanie ich cyfrowych europejskich opowieści kulturowych, które będą zrozumiane przez szerszą grupę odbiorców.

 

Author: admin