Mikołajkowa wycieczka kl. III gimnazjum i kl. VIII

W piątek 30.XI.2018 r. młodzież kl. III gimnazjum i kl. VIII odbyła wycieczkę do Siedlec. Wyjazd był prezentem mikołajkowym pod hasłem -” Coś dla duszy i coś dla ciała..”, któremu przyświecały następujące cele: Poznawanie walorów turystycznych, kulturowych, historycznych własnego regionu. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych poprzez udział w muzealnych zajęciach edukacyjnych upamiętniających postać Józefa Piłsudskiego i wydarzeń związanych ze 100- leciem odzyskania niepodległości. Wychowywanie kompetentnego, świadomego odbiorcy masowej kultury, zaznajamianie uczniów z różnymi postawami moralnymi i skłanianie do refleksji nad konsekwencjami dokonywanych wyborów poprzez uczestnictwo w projekcji filmu: „Planeta Singli2” oraz troska o rozwój sprawności fizycznej w zajęciach w parku trampolin. Wszystkie cele wycieczki zostały w pełni zrealizowane. Zadowolenie młodzieży, jest dla opiekunów cennym dowodem wdzięczności i przekonaniem, że nie był to czas stracony, lecz cennie wykorzystany na różnorodnych zajęciach poza szkoła, stwarzających możliwość realizacji podstawy programowej z wielu edukacji.

Author: admin