„Bezstresowo, na sportowo”- wyjazd do radia, kina na lodowisko

We wtorek 05 lutego 2019 r. 36-osobowa grupa uczniów z klasy VII, VIII, III gimnazjum udała się z wizytą do Siedlec. Celem wyjazdu było: poznawanie walorów, własnego regionu, uczestnictwo w masowej kulturze, ocena postaw moralnych, faktów historycznych w powojennej, komunistycznej Polsce zawartej w fabule filmu „Zimna wojna”, wizyta w radiu „Podlasie”, rozwijanie sprawności fizycznej na lodowisku oraz integracja międzyklasowa. Wszystkie cele zostały w pełni zrealizowane. Dopełnieniem pozytywnych wrażeń była wizyta w Mc Donald`s. Dzięki zapewnionym atrakcjom potrzeby duchowe, estetyczne i sportowe wszystkich uczestników zostały zaspokojone. Wycieczka była bezstresową i atrakcyjną rekompensatą dla wszystkich wyczerpanych I semestrem nauki                      i rozgrzewką przed zbliżającymi się feriami zimowymi.

Author: admin