WYMAGANIA EDUKACYJNE

  Wymagania przedmiotowe kl 1       kl 2 religia kl 3 kl 4   kl 5             kl 6      kl 7 PG 2   PG 3 WYMAGANIA DLA UCZNIÓW Z ORZECZENIEM     Plan awansu zawodowego  Wiola Gryczka