Młodzież gimnazjalna w Woli Okrzejskiej

W poniedziałek 14 listopada młodzież gimnazjalna wraz z wychowawcami odbyła dydaktyczną wycieczkę do Woli Okrzejskiej. Wizyta w Muzeum zapoczątkowała cykl działań biblioteki szkolnej

popularyzującej życie i twórczość naszego genialnego rodaka H. Sienkiewicza w 100-lecie jego śmierci. W Muzeum uczniowie wysłuchali ciekawie przedstawionej biografii pisarza, zwiedzili miejsce jego urodzenia i okolicę, gdzie w pobliskiej Okrzei zobaczyli kościół ufundowany przez prababkę pisarza oraz kopiec. Wiedza zdobyta przez młodzież podczas wyjazdu posłuży do dalszych działań, które przeprowadzone będą w szkole 30 listopada podczas „Nocy z Sienkiewiczem”.

Author: admin