„Nasze barwy ojczyste”

Pod tym tytułem dzieci z przedszkola obchodziły Dzień Niepodległości Narodowej. Na zajęciach dzieci poznawały nasze symbole i barwy narodowe. Wspólnie odśpiewały Hymn Polski, pamiętając o zachowaniu należytej postawy. Słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym, symbolom o wolność i miłość do Ojczyzny.

Author: admin