Dzień  Bezpiecznego  Internetu 2017

W poniedziałek 20 lutego, w ramach zajęć wychowawczych nauczyciel informatyki  P. Katarzyna Sujka przeprowadziła z uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniami klas gimnazjalnych zajęcia grupowe p. h. „Lekcja bezpieczeństwa”. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z zagrożeniami prywatności w sieci, pokazanie konsekwencji nierozważnych działań online, takich jak: wysyłanie i publikowanie „odważnych” zdjęć oraz lekkomyślne zamieszczanie w sieci innych treści tego typu, przyjmowanie do grona „znajomych” osób bliżej nieznanych, niewylogowywanie się z konta po zakończeniu użytkowania serwisu, udostępnianie haseł i loginów, ignorowanie ustawień prywatności w portalach społecznościowych.nn Ideą zajęć było wspólne wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci, z naciskiem na bezpieczeństwo w społecznościach internetowych.

Do przeprowadzenia zajęć użyto sprzętu umożliwiającego odtworzenie materiałów w postaci pouczających filmików, będących inspiracją do dyskusji o zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia oraz  umiejętności reagowania na niebezpieczne sytuacje w sieci. Uczniowie na zajęciach informatyki i techniki przygotowali plakaty o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, które wraz z pomysłową dekoracją informowały społeczność szkolną o podjęciu działań dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

Author: admin