Ogłoszenie

W Konkursie mogą brać udział Drużyny szkolne, których rejestracji dokonuje nauczyciel. Członkowie Drużyny szkolnej rywalizują zarówno jako zespół (z innymi szkołami), jak i zawodnicy indywidualni.

Koszt od uczestnika – 10 zł.
Szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę, z dowolną liczbą zawodników, których rejestruje nauczyciel – Katarzyna Sujka.

Author: admin