Strefa rodzica


Bezpieczeństwo na FB (389 pobrań)

Organizatorem kampanii jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Facebookiem. Kampanię objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda.

https://www.edukacja.fdds.pl/

WIADOMOŚCI EDUNEWS.PL:

@ TRUDNY CZAS DOJRZEWANIA – JAK POMÓC NASTOLATKOM?

Nastolatki jednego dnia mogą doświadczać intensywnych i zupełnie przeciwstawnych uczuć: euforii i przygnębienia, poczucia przynależności do grupy rówieśniczej i poczucia wykluczenia z niej, entuzjazmu i zniechęcenia, brawury i lęku, wiary w siebie i zwątpienia we własne możliwości. Odczuwają silny stres, ponieważ brakuje im umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z przytłaczającymi emocjami oraz nawiązywania satysfakcjonujących relacji (Artykuły).

https://www.edunews.pl/system-edukacji/warto-przeczytac/4855-trudny-czas-dojrzewania-jak-pomoc-nastolatkom

@ KTO KOGO WYCHOWUJE…? (INSPIRACJE KORCZAKOWSKIE)

Porażki mogą być bardzo pomocne w uczeniu się. I w kształtowaniu empatii. „Bo zapomina wół jak cielęciem buł”[1]. Niedawno miałem okazję poczuć się jak student. Poniosłem porażkę, ale czegoś się nauczyłem. Czyli jednak sukces (Artykuły).

https://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/4852-kto-kogo-wychowuje-inspiracje-korczakowskie

@ MODEL EDUKACJI MEDIALNEJ, INFORMACYJNEJ I CYFROWEJ

„Nowe technologie i media cyfrowe to nie tylko powszechny dostęp do informacji, coraz nowsze urządzenia i szybszy internet, ale także związane z nimi procesy komunikacyjne, społeczne oraz wybory – etyczne i życiowe. Na całym świecie wraz z ich rozwojem pojawiają się niespotykane wcześniej możliwości, ale i wyzwania w niemal wszystkich dziedzinach życia społecznego – w ogromnej mierze dotyczące edukacji, w tym całych systemów edukacyjnych. Sprostanie owym możliwościom i wyzwaniom wymaga przede wszystkim rozwijania świadomości i kompetencji u wszystkich, których one dotyczą, zwłaszcza u tych, którzy wpływają na świadomość i kompetencje innych. Do grupy tej należą bez wątpienia nauczycielki i nauczyciele oraz ci wszyscy, od których decyzji, na różnych szczeblach władzy, zależy kształt i jakość edukacji.” (Artykuły).

https://www.edunews.pl/edukacja-na-co-dzien/media-i-edukacja/4851-model-edukacji-medialnej-informacyjnej-i-cyfrowej

@ ROLA BŁĘDU W UCZENIU SIĘ

Nie ma wartościowego uczenia się bez popełniania błędu. Frank Wilczek polskiego pochodzenia fizyk, laureat nagrody Nobla, powiedział: „Jeśli nie popełniasz błędów, to znaczy, że nie pracujesz nad dostatecznie trudnymi problemami, a to jest już duży błąd”. (Artykuły).

https://www.edunews.pl/system-edukacji/nauczyciele/4848-rola-bledu-w-uczeniu-sie

* Cyberbullying to prześladowania z użyciem nowych technologii oraz elektroniki – komputerów, telefonów. Odbywa się za pośrednictwem internetu, komórek, SMS-ów, zdjęć i nagrywanych filmików wrzucanych do sieci. Cyberbullying to zastraszanie, wyśmiewanie, wrzucanie cudzych zdjęć, kradzież tożsamości, czyli np. tworzenie fikcyjnych kont na Facebooku innym osobom.