Posted in Aktualności

Diagnoza potrzeb społecznych w Gminie Stanin -podnoszenie kompetencji kluczowych wśród dorosłych

9.07.2020 w Zespole Szkół w Tuchowiczu w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację „OIC Poland” w Lublinie na realizację grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji –…

Więcej... Diagnoza potrzeb społecznych w Gminie Stanin -podnoszenie kompetencji kluczowych wśród dorosłych
Posted in Aktualności LOWE

LOWE II powstaje w Tuchowiczu

Gmina Stanin w partnerstwie z Zespołem Szkół w Tuchowiczu otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację „OIC Poland” w Lublinie. Obecnie przygotowuje realizację grantu…

Więcej... LOWE II powstaje w Tuchowiczu