Pedagog

W okresie od listopada 2021 roku do marca 2023roku nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim teście Narzędzia do diagnozy funkcji poznawczych i stylów uczenia się dzieci PRO-LEARN Teens w ramach projektu “Fostering children’s learning process and cognitive abilities through holistic approach and innovative methods PRO-LEARN”.

Link do narzędzia:

https://prolearn-project.eu/pl/narzedzie-elektroniczne-do-diagnozowania-preferowanego-stylu-uczenia-sie-oraz-procesow-poznawczych-starszych-dzieci/