NABÓR DO PRZEDSZKOLA i KLASY I

Rusza nabór dzieci do szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Stanin. Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 1 marca 2023 roku i  będzie prowadzona elektronicznie.

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastanin/News

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2023/2024.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie (Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Stanin z dnia 10 stycznia 2023 roku):

https://stanin.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-i-klas-i-na-rok-2023-2024/

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się kandydatów na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVIII/180/2017 Rady Gminy Stanin.

Author: admin