NABÓR DO PRZEDSZKOLA i KLASY I

Rekrutacja do przedszkola i klasy I na rok 2024/2025

Od dnia 1 marca 2024 r. rusza rekrutacja elektroniczna na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanin.

Aby zapisać dziecko do Przedszkola w Zespole Szkół w Tuchowiczu należy:

  • wejść na stronę https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastanin i dokonać zgłoszenia dziecka do przedszkola; 
  • z listy wybrać Przedszkole w Tuchowiczu i wprowadzić dane dziecka, rodziców/opiekunów oraz uzupełnić pola dotyczące spełniania kryteriów gminnych;
  • wydrukowany wniosek dostarczyć wraz z załącznikami (oświadczeniami) do sekretariatu ZS w Tuchowiczu.

Uwaga! Dzieci już uczęszczające do oddziałów przedszkolnych nie biorą udziału w rekrutacji – są wprowadzone do systemu na podstawie złożonych deklaracji o kontynuowaniu nauki w przedszkolu na rok 2024/2025.

Przed przystąpieniem do rejestracji kandydata zachęcamy do zapoznania się z zasadami naboru. W przypadku jakichkolwiek problemów służymy pomocą.

  • Termin składania wniosków – 1-15 marca 2024 r. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie podana 25 marca 2024 r. do godz. 10:00. 

  • Od 25 marca 2024 r. do 4 kwietnia 2024 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  • Lista kandydatów przyjętych zostanie podana 8 kwietnia 2024 r. do godz. 10:00. 

Rekrutacja do klasy I  odbędzie się w sposób tradycyjny. Wnioski do pobrania dostępne będą w sekretariacie szkoły lub na stronie.

  • Termin składania wniosków – od 14 marca do 5 kwietnia 2024 r. do godziny 1500.
  • Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie podana 23 kwietnia 2024 r.
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć w dniach  od 24 kwietnia do 10 maja 2024 r.
  • Lista kandydatów przyjętych zostanie podana 12 maja 2024 r.

Do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się kandydatów na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVIII/180/2017 Rady Gminy Stanin.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Stanin: https://stanin.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-i-klas-i-na-rok-2024-2025/lub w sekretariacie szkoły. 

Author: admin