Wewnątrzszkolne eliminacje do konkursu szybkiego pisania.

Regulamin Szkolnego Konkursu

MISTRZ KLAWIATURY”

1. Organizatorką konkursu jest p. Katarzyna Sujka   
2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Tuchowiczu

3. Celem konkursu jest:

a) rozwijanie zainteresowań informatycznych,

b) doskonalenie technik szybkiego pisania,

c) ćwiczenie poprawności pisania,

d) rozwijanie zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami.

4. Prawidłowość przebiegu konkursu nadzorują nauczyciele informatyki.

5. Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie wiekowe.

Pierwsza kategoria IV – V kl 29 października na 5 godzinie lekcyjnej

Druga kategoria wiekowa VI-VIII klasa 29 października na 6 godzinie lekcyjnej

6. Przebieg konkursu:

Konkurs będzie polegał na bezbłędnym i jak najszybszym napisaniu tekstu, jednakowego dla wszystkich uczestników. Wynikiem będzie bezbłędność w % oraz w drugiej kolejności ilość znaków na minutę. W przypadku uzyskania tego samego wyniku końcowego przyznane jest miejsce wspólne.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  29 października 2019 r  .

8. Zwycięzca otrzymuje tytuł Mistrza Klawiatury 2019/2020. Będzie również przyznany tytuł I Wicemistrza oraz II Wicemistrza Klawiatury 2019/2020.

9. Uwagi końcowe:

– wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymują oceny bardzo dobre z informatyki (ocena cząstkowa).

– wszelkich informacji oraz zapisów do konkursu udziela p. Sujka.

– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel prowadzący konkurs. Jego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

– nazwa platformy na której można ćwiczyć umiejętność pisania to: 
https://klawiaturowe-wyzwanie.pl/ zakładka : trening

  • na konkurs można przynieść swoją klawiaturę.

Author: admin