Teatr

30 października 2019 roku grupa uczniów z klasy VII i VIII uczestniczyła w programie profilaktycznym pt.” Wyrwani z Niewoli”. Autorzy próbowali ukazać młodym ludziom piękno życia w wolności od wszelkich form uzależnień w oparciu o chrześcijańskie wartości, dawali świadectwo życia z perspektywy osoby uzależnionej , poparte autorskimi utworami hip- hopowej muzyki.W trakcie spotkania uczniowie mogli angażować się do czynnego udziału w programie. Program motywował uczniów do pozytywnych wartości , zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem, poszukiwania pasji w swoim życiu jako alternatywy do destrukcyjnych działań.

Author: admin