Uroczystości związane z obchodami Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości”

Obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od zbiórki przed budynkiem Centrum Społeczno – Kulturalnym w Tuchowiczu, skąd przemaszerowaliśmy do Kościoła. Mszę w intencji Ojczyzny odprawił ks. Proboszcz Dariusz Mioduszewski.

Punktualnie o godz. 12 odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego.

Po mszy głos zabrał Wójt Gminy Stanin – Krzysztof Kazana. Mówił o patriotyzmie i burzliwych dziejach polskiej historii. Nawiązał do historii Polski z czasów, kiedy nasza Ojczyzna była krajem wielkim i silnym. Potem przyszły trudne czasy zaborów. Nasz patriotyzm zmienił się. Ewoluował wraz z historią, gdy odzyskaliśmy Niepodległość, podczas i po II wojnie światowej, w czasach komunizmu.

Dziś żyjemy w świecie skoncentrowanym na walkach handlowych i nastawionym na konsumpcję, nasz patriotyzm ma inne oblicze.

Po przemówieniu Pana Wójta, najpierw samorządowcy, a potem delegacje organizacji kombatanckich, politycznych, jednostek OSP i młodzieży złożyli wieńce pod pomnikiem ku czci poległych.
Drugą częścią obchodów była wieczornica, która rozpoczęła się o godz. 17 na placu parafialnym w Tuchowiczu. Uczniowie naszej szkoły pod przewodnictwem Pana Jana Wala przygotowali i zaśpiewali pieśni patriotyczne. Jesteśmy dumni i dziękujemy naszej młodzieży za zaangażowanie. Panowała podniosła, patriotyczna atmosfera. Ze śpiewnikami w rękach śpiewały całe rodziny, dorośli i dzieci.

Piekliśmy kiełbaski, częstowaliśmy się ciepłą grochówką przygotowaną przez naszą kuchnię oraz ciastkami przygotowanymi przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Nowym Staninie, Zastawiu i Wólce Zastawskiej.

Na zakończenie organizator obchodów, Wójt Gminy Stanin podziękował uczestnikom za obecność i za pomoc wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowania. Dzięki temu obchody były tak udane.

Author: admin