„O PRAWACH DZIECKA”Nikt mnie nie ma prawa siłą zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.
Ja mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama, brat lub tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania.
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.

W przedszkolu przeprowadzono zajęcia, które pomogą przyczynić się do wczesnego rozpoznania przez same dzieci trudnych, zagrażających im sytuacji i reagowania na nie. Nauczyciele starali się przekonać dzieci jak ważne jest, by zwracały się one do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnych dla nich sytuacjach. Dzieci zostały zapoznane                        z obrazkowym kodeksem praw oraz obejrzały film o prawach dziecka. Dzieci w tym dniu wykonały różne prace tematyczne.

Author: admin