Zajęcia opiekuńcze od 25 maja. KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH W KLASACH I-III ORAZ KONSULTACJI DLA KLAS VIII:

Wszelkie poniższe informacje oraz wynikające z nich niedogodności spowodowane są troską o bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz personelu placówek oświatowych. Procedury i reżim sanitarny, który będzie obowiązywał został także podyktowany nadrzędnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. Wierzymy, że wkrótce sytuacja zmieni się wszyscy uczniowie wrócą do stacjonarnej nauki w gronie rówieśników.

Umożliwienie zajęć opiekuńczych w klasach I-III szkoły podstawowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. Pierwszeństwo mają dzieci osób, które nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Następnie dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zajęcia OPIEKUŃCZE I KONSULTACJE w placówkach będą prowadzone w dniach 25 maja – 7 czerwca (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej) .
Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele przekażą rodzicom informację o niedogodnościach, ścisłych procedurach i reżimie sanitarnym, który będzie panował w tym czasie.
Ważne informacje:
– szkoła nie zapewnia w tym czasie dożywiania
– nie będzie w tym czasie dowożenia
– nie będzie można korzystać z placów zabaw  (obowiązuje do odwołania zakaz korzystania z placów zabaw – rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 16 maja )

Każdy rodzic, który zdecyduje się posłać dziecko na zajęcia opiekuńcze w klasach 1-3 oraz konsultacje powinien dostarczyć podpisaną deklarację, którą otrzymał na pocztę w librusie do placówki.

KONSULTACJE DLA POZOSTAŁYCH UCZNIÓW odbędą się według harmonogramów i procedur ustalonych przez Dyrektora szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowiczu

Bożena Stępniewska-Szewczak

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWICZU W OKRESIE PANDEMII COVID-19 (252 pobrania)

, Deklaracja uczęszczania ucznia klasy I-III do szkoły podstawowej w okresie pandemii COVID-19 (230 pobrań) ,

Deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły podstawowej w okresie pandemii COVID-19 na konsultacje z nauczycielami (283 pobrania) , Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Tuchowiczu z dnia 20 maja 2020 r. (241 pobrań)

Author: admin