Szanowni Państwo


Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Będzie on inny od poprzednich. Panująca w naszym kraju i na całym świecie pandemia powoduje, że organizacja pracy naszej szkoły i przedszkola musi ulec ogromnej zmianie. Placówka musi dostosować się do rygorów wprowadzonych przez władze oraz rozwiązań, które zamierzam wprowadzić jako dyrektor.

Celem nadrzędnym pracowników Zespołu Szkół w Tuchowiczu, oprócz ustawowych obowiązków, będzie zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i ich rodzinom. By ten cel zrealizować, niezbędna jest współpraca wszystkich instancji szkolnych i przedszkolnych, a także Państwa jako rodziców.

Zajęcia w nowym roku szkolnym będą odbywały się w systemie klasowo – lekcyjnym. Taki model nauczania będzie możliwy do stosowania, jeśli w naszej placówce czy w miejscowości nie pojawi się wzmożona zachorowalność wywołana przez Covid 19.

Ze względu na bezpieczeństwo i  dużą liczbę uczniów  uczniowie będą wchodzili do szkoły wszystkimi wejściami. Uczniowie będą przez większość lekcji przebywać w jednej sali, odbywając zajęcia prowadzone przez zmieniających się nauczycieli. Wychowanie fizyczne odbywać się będzie na dworze, jeśli warunki będą sprzyjające. Rygorystyczne rozwiązania zostaną wprowadzone w stołówce, świetlicy, bibliotece oraz pomieszczeniach administracyjnych. Informacje na ten temat zostaną Państwu i dzieciom przekazane przez wychowawców w pierwszym dniu nauki. Ponadto procedury otrzymacie Państwo w wiadomości na Librusie. Będą one również zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

Ze względu na pandemię autobusem szkolnym dowozimy wyłącznie dzieci, którym przysługuje darmowy dowóz. Pozostali uczniowie docierają do szkoły sami.                

W autobusach obowiązują maseczki.

Ważna informacja dotycząca  rozpoczęcia roku szkolnego:

1.Msza święta  w kościele o godzinie 8.15.W tym dniu nie ma dowożenia.

2.Po Mszy świętej pojedynczo przechodzimy do szkoły. Klasy VII i VIII mają szatnię w bloku sportowym. (dziewczęta i chłopcy oddzielnie)

3.Słuchamy pracownika szkoły przy wejściu. Do dezynfekcji podchodzimy pojedynczo. Nie gromadzimy się w szatni. W szatni głównej pozostają tylko  klasy: III,IV,V,VI. Dzieci z klas I-II mają szatnię na holu głównym po lewej stronie.

3.Obowiązkowa dezynfekcja rąk, w przestrzeni wspólnej uczniów, rodziców obowiązują własne maseczki.

4.Rozpoczęcie roku szkolnego- wyłącznie spotkania z wychowawcami w klasach.

5.Odbieracie podręczniki. Proszę przynieść  tornistry lub torby.

6.Rodzice ( oprócz klasy I) nie wchodzą do budynku szkoły. Spotkanie wychowawcy klasy I z rodzicami i dziećmi w sali gimnastycznej.

Wytyczne dla rodziców:

  • Proszę o utrwalanie u swoich dzieci nawyku dezynfekcji i częstego mych dłoni.
  • Proszę zadbać, aby dziecko wiedziało, że należy unikać dużych skupisk ludzi (jeśli to możliwe), zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania, unikać dotykania okolic twarzy.
  • Należy uczulić dzieci, by nie piły ze wspólnych butelek, nie dzieliły się jedzeniem, korzystały tylko z własnych przyborów szkolnych.
  • Każde dziecko powinno posiadać maseczkę, którą będzie mogło wykorzystać, przebywając w większych skupiskach ludzkich ,np. w szatni czy na korytarzu w czasie przerwy.
  • Jeśli zauważą Państwo symptomy choroby u dziecka, nie należy wysyłać go do szkoły czy przedszkola, nawet jeśli objawy nie są groźne. Podobnie należy postąpić, jeśli dziecko ,czy ktoś z rodziny miał kontakt z osobą zakażoną.

Utrudniona będzie równie możliwość wejścia na teren szkoły czy przedszkola przez osoby z zewnątrz, w tym przez Państwa. Osoby, które zechcą wejść do budynków Zespołu będą musiały obowiązkowo założyć maseczkę, zdezynfekować dłonie oraz poruszać się tylko w strefie wyznaczonej. Zakazane jest wejście do szatni , stołówki czy sal lekcyjnych i korytarzy.

Proszę ,by większość spraw dotycząca szkoły czy przedszkola była przez Państwa załatwiana telefonicznie czy za pośrednictwem Internetu .Podajemy e-maila szkoły:szkola.tuchowicz@stanin.pl

  W związku z pandemią koronawirusa wydawanie obiadów będzie odbywało się w wyznaczonych godzinach dla poszczególnych grup, co będzie wiązało się z  dłuższym oczekiwaniem na posiłek.

– Po wyjściu każdej z grup  stołówka będzie wietrzona, stoły i poręcze krzeseł będą dezynfekowane.

-Uczniowie sami nie podchodzą do okienka wydawczego, nie nalewają zupy, będą obsługiwani przez pracownika kuchni, który poda obiad i sztućce.

Proszę, byście Państwo często sprawdzali informacje w dzienniku elektronicznym, za pośrednictwem, którego pracownicy szkoły będą się z Państwem kontaktować.

W tym trudnym czasie obowiązuje ciągły kontakt telefoniczny ze szkołą, tak zwana gorąca linia: rodzice w trybie pilnym koniecznie odbierają telefony  wychowawców lub ze szkoły.

 Pozdrawiam Państwa licząc na ścisłą, udaną współpracę w tak trudnym czasie.

Dyr. Zespołu Szkół w Tuchowiczu- Bożena Stępniewska-Szewczak

Author: admin