NABÓR DO PRZEDSZKOLA i KLASY I

Rusza nabór dzieci do szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Stanin. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 1 marca 2022 roku i  będzie prowadzona elektronicznie.

Aby zapisać dziecko do Przedszkola w Tuchowiczu należy wejść na stronę:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastanin/News

i dokonać zgłoszenia dziecka do Przedszkola w Tuchowiczu (zakładka „ZGŁOŚ KANDYDATURĘ” będzie aktywna od 1 marca 2022). Z listy rozwijanej wybieramy Przedszkole w Tuchowiczu.

Wprowadzamy dane dziecka, rodziców, uzupełniamy pola dotyczące spełniania kryteriów. Uzupełniamy także oświadczenia, które są niezbędne do złożenia wniosku. Następnie wydrukowany wniosek razem z oświadczeniami dostarczamy do sekretariatu w Zespole Szkół w Tuchowiczu. Dzieci już uczęszczające ( również spoza obwodu) już są wprowadzone do systemu i nie muszą ponownie się rekrutować. W razie problemów jesteśmy do Państwa dyspozycji. Życzymy powodzenia w procesie rekrutacji!

Osoby, które nie mają możliwości dokonać zgłoszenia elektronicznego, mogą zrobić to poprzez złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły (wniosek i oświadczenia poniżej dostępne do pobrania). Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w komunikacie Dyrektora Zespołu Szkół w Tuchowiczu.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku instruktażowego w jaki sposób założyć konto i dokonać zgłoszenia.

Dokumenty dla osób zainteresowanych rekrutacją do przedszkola:

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się kandydatów na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVIII/180/2017 Rady Gminy Stanin.

Dokumenty dla osób zainteresowanych rekrutacją do klasy I

Author: admin