NABÓR DO PRZEDSZKOLA i KLASY I – rok szkolny 2021/2022

Rusza nabór dzieci do szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanin. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 marca 2021 roku i  będzie prowadzona elektronicznie.

Link do strony, na której będzie można dokonać zgłoszenia, zamieścimy, jak tylko strona zostanie uruchomiona.

Osoby, które nie mają możliwości dokonać zgłoszenia elektronicznego, mogą zrobić to poprzez złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w komunikacie Dyrektora Zespołu Szkół w Tuchowiczu.

Dokumenty dla osób zainteresowanych rekrutacją do przedszkola:

filmik instruktażowy:

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2021/2022.

Do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuchowiczu, której ustalono obwód, przyjmuje się kandydatów na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Dokumenty dla osób zainteresowanych rekrutacją do klasy I (spoza obwodu):

Author: admin