Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Został ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Organizatorzy namawiają, by z tej okazji założyć kolorowe skarpetki nie do pary. Ma to przypomnieć społeczeństwu, że między nami żyją osoby, które na co dzień zmagają się z poczuciem odrębności i niedopasowania. 

Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Tym razem data Światowego Dnia Zespołu Downa – 21 marca – wymaga szczególnej uwagi, ponieważ przypada na rok 2021, a zespół Downa medycznie nazywany jest trisomią 21.

Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „We CONNECT so that we can”#CONNECT. I właśnie chodzi o to, żeby w czasach pandemii, która ogranicza nasze kontakty, łączyć się poprzez komunikatory internetowe z osobami dotkniętymi zespołem Downa, by nie czuły się osamotnione i wykluczone.

Kolorowy symbol

Ten specjalny dzień służy zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, a także propagowaniu praw ludzi z taką wadą genetyczną i integracji z nimi, tak by zapewnić im należne miejsce w społeczeństwie.

Organizatorzy namawiają, by dla wyrażenia solidarności z osobami z zespołem Downa założyć dziś kolorowe skarpetki, najlepiej nie do pary. Wskazane są też inne elementów garderoby rzucające się w oczy i niepasujące do siebie. Ma to przypomnieć społeczeństwu, że między nami żyją osoby, które na co dzień zmagają się z poczuciem odrębności i niedopasowania.

Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna – przypada na 21. dzień trzeciego miesiąca w roku, nawiązując do trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów, powodującego występowanie tej wady genetycznej.

Nazwa zespołu pochodzi od nazwiska angielskiego lekarza Johna Langdona Downa, który jako pierwszy, pod koniec XIX wieku, zwrócił uwagę na odmienny wygląd niektórych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Trisomię chromosomu 21. odkrył w 1959 roku francuski lekarz i genetyk Jerome Lejeune. Był on nieugiętym obrońcą praw osób z zespołem Downa, a przede wszystkim ich prawa do życia. Ubolewał, że – paradoksalnie – jego odkrycie przyczyniło się do zwiększenia dyskryminacji osób z trisomią na etapie prenatalnym. Lejeune stanowczo sprzeciwiał się rozwiązywaniu problemu wady genetycznej poprzez aborcję. Dziś jest nieformalnym patronem obrońców życia.

Pomysłodawcą ustanowienia Światowego Dnia Zespołu Downa był Stylianos Antonarakis, pochodzący z Grecji genetyk uniwersytetu w Genewie. Pierwsze obchody zorganizowano w Singapurze w 2006 roku.

Author: admin