Zbiórka baterii / Collecting batteries

Baterie jednorazowego użytku zawierają wiele materiałów z możliwością przetworzenia i ponownego użycia. Każda bateria zawiera niewielką ilość materiałów, takich jak cynk, mangan, czy stal, które mogą być przetworzone i ponownie wykorzystane. Dlatego też już od kilku lat w naszej szkole organizowana jest zbiórka baterii. Uczniowie i nauczyciele postanowili walczyć z problemem wyrzucania baterii ze zwykłymi śmieciami. Początki nie były zbyt optymistyczne, zaledwie kilka baterii w tygodniu. Dziś jednak możemy być dumni z naszej akcji. Każdego miesiąca liczba zbieranych baterii szybko wzrasta. Pudełka na zdjęciach zawierają baterie zbierane zaledwie od grudnia. To tylko mały krok, ale pamiętajmy, że życie przyjazne środowisku to nie tylko gaszenie światła, czy segregowanie śmieci – to zmiana sposobu w jaki żyjemy.

Single-use batteries contain a number of materials that are recyclable. Each individual battery contains a small amount of reusable material, including zinc, manganese, and steel. That is the reason why for the last few school years, our teachers and students have decided to do something with the problem of throwing old batteries with the regular trash. The beginning was not so optimistic, just a few batteries each week. Now, we are proud of our action because each month the number of batteries collected at our school is growing rapidly. These boxes only contain batteries collected since December, 2016. It is only a small step, but remember that being eco-friendly is not just turning off lights when you leave the room or separating your rubbish for recycling – it is about changing the purpose of how you live”

Author: admin