Ludzie mają serca

Odrobina dobra okazana drugiemu człowiekowi lepsza jest niż cała miłość do ludzkości.

W imieniu SKW i Grona Pedagogicznego składamy serdeczne podziękowania mieszkańcom Anonina, Celin, Józefowa, Tuchowicza i uczniom ZS, którzy aktywnie włączyli się w zbiórkę funduszy na rzecz naszej chorej uczennicy K. N. Zebrano kwotę 4543 zł.

Author: admin