Wspominamy …10 lat temu :)

 Sprawozdanie z projektu „Szkoła Przyszłości”  Kto z Was rozpoznaje się na zdjęciach? 🙂

25 listopada 2007 r. w  szkole w Staninie odbyła się gminna prezentacja dotychczasowego dorobku szkół uczestniczących w projekcie „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”. Uroczystości przyświecało hasło:  „ Ze szkołą przyszłości ku dorosłości”.
Oprawę wizualną imprezy tworzyły barwne ekspozycje promujące dorobek każdej ze szkół. Najważniejsze wydarzenia z realizacji programów przedstawiono na statywach w postaci fotoreportaży. Dużym zainteresowaniem odwiedzających wystawę  cieszyły się wytwory uczniów, do wykonania których wykorzystano różnorodne techniki plastyczne. Był to prawdziwy festiwal talentów i pomysłów. Dokładniejszy zakres działań  szkoły prezentowały także na przygotowanych prezentacjach multimedialnych. Przedstawione wytwory były okazją podsumowania ogromnego wkładu pracy, zaangażowania oraz umiejętności kadry pedagogicznej w rozsądnym wykorzystaniu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój poszczególnych jednostek oświatowych w Gminie Stanin.
Nasza szkoła przygotowała bogatą wystawę swoich dokonań. Głównym jej elementem była promocja licznych wycieczek, które miały charakter wędrówek szlakiem parków narodowych, spotkań ze sztuką i własnym regionem. Obok wycieczek wyeksponowano działania o charakterze regionalnym, które stanowią pokaźny dorobek szkoły. Inne działania pogrupowano nadając im hasła: „Sprawny od przedszkola”, „Reedukacja najmłodszych” , „Z ekologią na ty”, „Spotkania integracyjne z najmłodszymi”, „Jezus z nami dzieciakami”, „Z komputerem za pan brat”.
Podczas krótkiego występu artystycznego uczniowie reprezentujący szkołę przedstawili w postaci rymowanki osiągnięcia wszystkich trzynastu realizowanych w szkole programów, wykorzystując do prezentacji tylko niektóre z licznych  rekwizytów zakupionych z dotacji EFS. Atrakcją programu była stworzona przez uczniów w ramach działań regionalnych  ballada  o Tuchowiczu – promująca małą Ojczyznę, jej mieszkańców i ich osiągnięcia. Miłym akcentem występu była degustacja pysznych rogalików przygotowanych na tę okoliczność przez najmłodsze mieszkanki podczas kursu pieczenia i gotowania, który zorganizowaliśmy dla nich w ramach realizacji programu regionalnego. Inne potrawy i wiejski chleb wyeksponowaliśmy na stoisku promocyjnym.
Dokonania zaprezentowane przez szkoły podsumował w swym wystąpieniu  Lider Projektu  „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” Pan Bogdan Wiącek, który wraz z Panią Elżbietą Domańską reprezentował władze Gminy Łuków.
Gminę Stanin reprezentowała Pani wójt Jadwiga Mućka oraz gminny koordynator projektu Pan Karol Kłos.
Przedstawiciele władz wyrazili podziw i uznanie za dotychczasowe dokonania, życzyli dalszych sukcesów w realizacji pozostałych działań.
W tym miejscu pragniemy podziękować władzom Gminy Łuków za stworzenie możliwości uczestnictwa naszej szkoły w projekcie i przyznane fundusze.
Władzom Gminy Stanin  dziękujemy za pomoc w realizacji programów, które wzbogacają  ofertę edukacyjną i bazę dydaktyczną, przyczyniając się do rozwoju naszej szkoły.

Z poważaniem Barbara Kopeć – szkolny koordynator projektu

Author: admin