Egzamin gimnazjalny 2017

Maraton egzaminów gimnazjalnych w roku 2017 rozpoczął się 19 kwietnia punktualnie o 9.00.   Na pierwszy ogień poszły historia i wiedza o społeczeństwie. O 11.00  zdający podeszli do egzaminu z języka polskiego. W czwartek w podobnym czasie uczniowie zmagali się z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi oraz królową nauk –matematyką. W piątek odbył się egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Egzamin gimnazjalny to najważniejszy sprawdzian, który zdawali wszyscy uczniowie kończący ten poziom edukacji. Jego wynik ma duży wpływ na to, do jakiej szkoły średniej dostaną się po gimnazjum. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę także oceny na świadectwie. Prestiżowe licea jak zwykle przyjmować będą tylko gimnazjalistów z najlepszymi wynikami końcowymi. Wszystkie te zasady znane są naszym trzecioklasistom, którzy po egzaminie nie mogą spocząć na laurach. Dzielnie i bezstresowo poradzili sobie z egzaminem. Na pewno równie spokojnie i bezstresowo zapracują na dobre świadectwa. Podczas egzaminów wyglądali dojrzale, pięknie i elegancko. Oby równie piękne i zadowalające wszystkich okazały się wyniki z 17 i 23 czerwca.

Kochani Trzecioklasiści! Życzymy Wam sukcesów, zapału i entuzjazmu na finiszu trudnego etapu edukacji.

Author: admin