Trzecioklasiści w  Hucie Szkła Tadeusza Wrześniaka

W czwartek 11 maja uczniowie klasy III gimnazjum odbyli wycieczkę do  Huty Dąbrowy, by zwiedzić największą w Polsce hutę szkła ręcznie formowanego. Zakład, ze względu na specyfikę produkcji jest „perełką” w tutejszym regionie produkującym szkło dekoracyjne i stołowe doceniane przez znawców sztuki w Niemczech, Holandii,

Wielkiej Brytanii, USA   i Kanadzie. Trzecioklasiści dokonując wyboru dalszej drogi edukacyjnej, mieli możliwość zaobserwować przebieg produkcji szkła oraz warunki pracy w hucie. Możliwość tę stworzył młodzieży właściciel zakładu p. Tadeusz Wrześniak, promując w ten sposób bardzo rzadki we współczesnym czasie zawód hutnika szkła oraz nowy profil w pobliskiej szkole ponadgimnazjalnej w  Radoryżu Kościelnym, przygotowujący do pracy w hucie. Wycieczka zapewniła młodzieży wielu pozytywnych

wrażeń, wyzwalając szacunek do trudnej, wirtuozerskiej pracy hutników, którą mieli możliwość bezpośrednio zaobserwować. Dyrekcji zakładu składamy serdeczne podziękowania za

umożliwienie uczniom pobytu w tak ciekawym dla nich  miejscu.

Author: admin