Ekopozytywni !!!

W okresie od 30 kwietnia do 30 maja 2017 r. młodzież szkolna pod kierunkiem nauczyciela przyrody i geografii  realizowała projekt  edukacyjny o charakterze ekologicznym p.h.„Ekopozytywni” Uczniowie podzieleni na kilkuosobowe drużyny pracowali, realizując wybraną tematykę działań.

I zespół realizował temat: „Najciekawsze miejsca w naszym środowisku”

II zespół  realizował temat: „Lecznicze zioła wokół nas”

III  i IV zespół realizował temat: ”Wymierające gatunki zwierząt w Polsce i na świecie”

V zespół realizował temat: Niekonwencjonalne źródła energii w naszym kraju”

VI zespół realizował temat: „Ciekawe i  straszne zwierzęta”

Pracą powołanych zespołów sterowali ich przewodniczący pod czujnym okiem nauczyciela. W ramach działań, grupy wypracowały wiele ciekawych wytworów. Są to ekostworki, autorskie wiersze tematyczne, teksty piosenek do znanych melodii, plakaty, albumy, prezentacje multimedialne i układ taneczny. Wytwory te ukazują pozytywne podejście młodzieży do problemów ekologicznych o charakterze globalnym, co potwierdza naczelne hasło projektu – „EKOPOZYTYWNI”. W ramach projektu młodzież zaprezentowała na szkolnym forum przedstawienie ekologiczne p. h. Ratujmy Matkę Ziemię”, przygotowując stosowną scenografię i kostiumy. W dniu 06 czerwca planowany jest wyjazd uczniów do Ogrodu Zoologicznego i Ogrodu Botanicznego w Warszawie w celu bliższego poznania bioróżnorodności w świecie roślin i zwierząt. Podjęte działania na pewno wzmocnią świadomość ekologiczną i wiedzę przyrodniczą uczniów realizujących projekt, wyzwolą pozytywny stosunek do otaczającej, coraz bardziej zagrożonej przyrody. Swoją miesięczną pracę uczniowie wyeksponowali na szkolnym holu. Dorobek ten zaprezentują całemu środowisku szkolnemu w czerwcu podczas podsumowania projektu.

 

Author: admin