Projekt klasy II PG

31 maja 2017 roku uczniowie klasy 2 gimnazjum w godzinach popołudniowych spotkali się w szkole aby przygotować się do zakończenia projektu gimnazjalnego. Podczas spotkania stworzono wiele pięknych plakatów, przygotowano konkurs, a na holu powieszono kolorowy napis związany z tematem projektu. Na koniec odbyło się ognisko.
Całe spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie byli zadowoleni z jego rezultatów.

On the 31st of May the students of the 2nd grade of the lower secondary school gathered at school in order to summarize the gymnazjum project. In the afternoon, students prepared ecological posters and the ecological competitions. The last part of the event was a bonfire. Students had a chance to integrate and to discuss the activities taken in a really pleasant atmosphere.

Author: admin