Koncert Małej Orkiestry Dni Naszych

W piątek 13 października przed szkolną i przedszkolną  publicznością wystąpił zespół muzyczny Mała Orkiestra Dni Naszych w spektaklu pod hasłem „Małe piosenki o wielkich sprawach”. Ideą koncertu, było pokazanie młodej publiczności wielu ważnych życiowych sytuacji dotyczących przyjaźni, szacunku, pomocy słabszym, odpowiedzialności

i bezpieczeństwa. Dialogi z artystami, łatwo wpadająca w ucho muzyka, proste teksty były zachętą do wspólnego śpiewania i wspaniałej zabawy.

Dziękujemy i czekamy na następne koncerty!

Author: admin