„Wakacyjne refleksje o szkole ”

Wakacje – to dla dzieci i młodzieży czas beztroskiej radości, szaleństw i rozrywki. Dla nauczycieli czas spokoju, wyciszenia, zasłużonego odpoczynku  i refleksji. Trud, problemy, sukcesy, porażki to elementy towarzyszące nauczycielskiej codzienności. Współczesna szkoła to scena dla tych, którzy nie boją się wyzwań.

15 km od Łukowa przy trasie do Warszawy stoi niepozorny, szary, nadszarpnięty zębem czasu budynek. Jest to, tętniąca w ciągu całego roku szkolnego –  Szkoła Podstawowa i filia Publicznego Gimnazjum w Staninie. O tej szkole mówi się, że jest miejscem kulturotwórczym lokalnej społeczności w przedziale wiekowym od 5 do 95 lat.

Tradycją szkoły są organizowane tu uroczystości środowiskowe o charakterze państwowym, religijnym i regionalnym. Chlubę tejże placówki stanowią uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości z udziałem kombatantów, władz państwowych, gminnych i lokalnej społeczności. Patriotyzm, heroizm zawarty  w Pieśniach Legionów utrwalano wspólnie z mieszkańcami Tuchowicza na uroczystej wieczornicy zorganizowanej z tej samej okazji.

Odmienny charakter, pełen radości i wzruszeń mają uroczystości ZŁOTYCH  GODÓW poświęcone najstarszym mieszkańcom z okazji 50 –lecia  pożycia małżeńskiego, organizowane przy współpracy z władzami gminnymi.

W atmosferze radosnej kolędy, światełka betlejemskiego, zapachu regionalnych potraw odbywa się wieczerza wigilijna z jasełkami, organizowana przy współpracy  z Kołem Gospodyń Wiejskich, które dzięki szkole i ogromnemu zaangażowaniu dużej grupy kobiet, prężnie działa i może być przykładem dla innych. Kulinarne talenty członkiń KGW wykorzystujemy często. Dzięki temu mogą się odbywać w szkole   „ Słodkie ostatki” z tradycyjnym puszystym pączkiem dla każdego dziecka.

Kalendarz szkolnych wydarzeń notuje datę – 8 marca. Dla nas dzień ten jest  bardzo ważny, mamy ponownie możliwość integracji z lokalnym środowiskiem z okazji Święta Kobiet.Kwiecień, to dla utrwalania tradycji regionalnych okres wytężonej pracy, czas konkursów na stroiki, palmy wielkanocne, kartki świąteczne, pisanki.  To także czas, w którym pamiętamy o emerytowanych pedagogach i zaprzyjaźnionych ze szkołą instytucjach. Piszemy życzenia, wręczamy symboliczne upominki. Miniony kwiecień przeżywaliśmy pogrążeni w bólu, smutku i żałobie – odszedł nasz Wielki Nauczyciel i Ojciec –  Jan Paweł II. Pożegnaliśmy Ukochanego Przyjaciela dzieci  i młodzieży wieczornicą p.h. „ W hołdzie Janowi Pawłowi” Łzy rozpaczy i słowa wdzięczności składamy wpisując je wspólnie z mieszkańcami okolicznych wsi  do założonej przez nas księgi kondolencyjnej.

„ Moja matko ja wiem, tyle nocy nie spałaś…” te słowa na pewno kojarzą się wielu mieszkankom naszego środowiska ze szczególnie wzruszającą uroczystością poświęconą matkom.

Najstarsze mieszkanki środowiska cenią zaś dość wysoko organizowane przez najmłodszych uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Obecność babć i dziadków  w szkole to niecodzienne chwile, bardzo uroczyste i ważne dla obu stron.

Obserwując tablice ścienne, upamiętniające najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, nie sposób nie dostrzec zdjęć z ferii zimowych, które odbywały się p.h. „ Raz na ludowo zimowiskowo”

Realizując bogaty program ferii, dostarczono dzieciom niezapomnianych wrażeń poprzez bezpośredni kontakt z twórcami ludowymi, którzy demonstrowali sztukę wikliniarską, tkacką, kowalską, garncarską, sztukę malowania na szkle, lepienia, rzeźbienia, haftowania. Uczniowie samodzielnie wyrabiali chleb, masło, ser, tworzyli albumy, plakaty, legendy o własnym regionie. Poznali zasłużonych dla regionu. Mieli możliwość spotkania z władzami lokalnymi. Szczególny zachwyt wzbudzała dekoracja sali wystylizowanej na wiejską chatę, dzięki eksponatom z kącika regionalnego i eksponatom zgromadzonym przez okolicznych mieszkańców. Atmosferę ludowości dopełniały zapachy regionalnych potraw, które rodzice i członkinie KGW przygotowywały w domu. Za oryginalność programu zimowiska, którego celem było utrwalanie tradycji regionalnych, szkoła otrzymała wyróżnienie Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Okres wiosny sprzyja naszej działalności regionalnej, przemierzamy na rowerach lub autobusem szlak Sienkiewicza, szlak dworów i parków dworskich, odwiedzamy muzea. Pamiętając o przodkach dbamy o ich groby i miejsca pamięci narodowej.

Naszej bogatej w  wydarzenia regionalne działalności przyświeca motto autorstwa M. Jakubowskiej: „ Trudno być patriotą nie znając i nie kochając swojej małej ojczyzny – najważniejszego miejsca na Ziemi. Jeśli tej miłości nie ukształtuje szkoła i środowisko,  po prostu się nie ukształtuje wcale”

Kształtujmy, więc miłość do małej Ojczyzny – razem naprawdę łatwiej !

 

 

Opiekun Szkolnego Koła Regionalnego w Szkole Podstawowej w Tuchowiczu i filii Publicznego Gimnazjum w Staninie  – Barbara  Kopeć

Author: admin