Udział w projekcie

We wrześniu 2018r. przedszkole przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”. Ten projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Celem będzie:

– kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych

-uwrażliwienie na piękno i tradycje Polski

– kształtowanie tożsamości narodowej dzieci

– poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych

– poznanie tańców ludowych i niektórych symboli

Nasza placówka zapoznała się z regulaminem i zadaniami do realizacji, który jest dostępny na stronie internetowej 3 września 2018 roku- Międzynarodowy Projekt „Piękna nasza Polska cała”. Autorem projektu jest Ludmiła Fabiszewska, a koordynatorem działań w przedszkolu jest Cybul Wioleta.

Kącik patriotyczny był pierwszym priorytetowym zadaniem realizowanym w naszej placówce. Kolejne zrealizowane w miesiącu wrześniu, to zawody „Biało- czerwoni”. Udział wzięły wszystkie grupy, humory dopisywały w zdobywaniu biało- czerwonych punktów. „Szlakiem historii”- realizacja kolejnego punku. Dzieci zwiedziły najbliższą okolicę , cmentarz parafialny oraz pomnik żołnierzy poległych w obronie za naszą Ojczyznę. Złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Na tej lekcji przekazano dzieciom odrobinę trudnej historii. Święto Niepodległości 09.11.2018r. – ten dzień na długo pozostanie w naszych sercach. Godzina 11:11 odśpiewano hymn w ramach bicia rekordu dla niepodległej. Nasze ubrania były w barwach biało- czerwonych. Serducha pełne miłości , oddania do Ojczyzny. Nawet najmłodsi to zadanie wykonali na medal. Dzieci tańczyły i bawiły się do melodii zabaw ludowych: Koziorajka, Jawor oraz Dwóm tańczyć się zechciało.

 

 

Author: admin