DBI dla rodziców

Skala cyberprzemocy jest niepokojąca, aż 57% osób stała się przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew swojej woli. 52% dzieci miało do czynienia z przemocą werbalną w Internecie lub przez telefon komórkowy. 47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania. 29% badanych deklaruje, że ktoś w Sieci podawał się za nie wbrew ich woli. 21% dzieci doznało poniżania, ośmieszania i upokarzania. 16% osób doświadczyło straszenia i szantażowania. 14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu lub GSM kompromitujących je materiałów. (wg badań przeprowadzonych w 2007 r. przez Gemius i Fundację Dzieci Niczyje na grupie 891 dzieci w wieku 12–17 lat).

Krótkie szkolenie dla rodziców przeprowadziła p. Katarzyna Sujka

Author: admin