Przedszkole!

Uwaga Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola w Tuchowiczu

Do 12.04.2019 tj. do piątku składamy w sekretariacie Zespołu Szkół w Tuchowiczu potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola w roku szkolnym 2019/20

Niezłożenie tego potwierdzenia w terminie do 12.04.2019 jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowiczu

Bożena Stępniewska- Szewczak

Author: admin