Innowacyjne metody kształcenia

Na czym polegają nowoczesne metody pracy w szkole?

Nowoczesne metody pracy w szkole powinny sprawić, że uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy, jednak przy pomocy i pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

Najczęściej w takich przypadkach nauczyciel wskazuje mniej więcej, gdzie uczeń może znaleźć rozwiązanie problemu, ukierunkowuje go. Jednak to uczeń samodzielnie szuka rozwiązania problemu
w materiałach dostarczonych mu przez nauczyciela. 

więcej…..

https://docs.google.com/presentation/d/1xeeXy-OEy2gzGSogORNYjkeVRXk2SiqxZdpaC9O9ESM/edit?usp=sharing

Author: admin