„Terapia ręki”

W grupie młodszej realizowany jest program z zakresu terapii ręki.

Ręka to doskonałe narzędzie odgrywające ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka. Już we wczesnym dzieciństwie możemy zaobserwować pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu rąk. Wczesne zdiagnozowanie defektów w tym zakresie oraz odpowiednio dobrane ćwiczenia i stymulacja dają możliwość zapobiegnięcia głębszym zaburzeniom i utrwaleniu złych nawyków u dzieci. Dlatego na potrzeby pracy z dziećmi z trudnościami w zakresie małej motoryki oraz ich zapobieganiu powstał Program „Sprytne Rączki Mamy”. Działania będą miały na celu usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów, oraz nabywania umiejętności ich rozróżniania. Motoryką małą nazywamy sprawność dłoni i palców, motoryką dużą nazywamy sprawność fizyczną całego ciała.Wykorzystanie tego programu w naszym przedszkolu przyczyni się w większym zakresie do osiągnięcia samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia.

Cel główny programu:

– usprawnianie i stymulacja motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców 

– usprawnianie i wspomaganie dziecka w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie samoobsługi , oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki

Author: admin