Rekrutacja do projektu modeLOWE II

                                          Szanowni Państwo.

Jeśli ukończyłeś 18 lat i chcesz podnosić swoje kompetencje zawodowe, a tym samym zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, jesteś poszukującym pracy lub trwale bezrobotnym, to ta oferta z pewnością jest dla Ciebie.

Poniżej  zamieszczamy ofertę szkoleń i dokumenty  do pobrania  w celu udziału w warsztatach organizowanych przez Zespół Szkół w Tuchowiczu w ramach projektu – Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”-kształcenie ustawiczne dorosłych  w Gminie Stanin realizowanego na podstawie umowy zawartej z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” z siedzibą w Lublinie  modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych.  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Zespół Szkół w Tuchowiczu prowadzi rekrutację na niżej przedstawione warsztaty.

Ze względu na pandemię koronawirusa Covid-19 realizacja projektu zawieszona jest do dnia 28.02.2020.Rekrutacja trwa. Chcemy być gotowi do rozpoczęcia zajęć. Gorąco zachęcamy do składania dokumentów na wybrane rodzaje warsztatów.

Oferujemy następujące rodzaje warsztatów podnoszących kompetencje kluczowe osób dorosłych w Gminie Stanin

PROPONOWANE WARSZTATY KOMPETENCJE KLUCZOWE  NAZWY WARSZTATÓW
Warsztaty rozwijające kompetencje  wychowawczo-rodzicielskie, w tym  pomoc psychologiczna,mediacje w rodzinie oraz posługiwanie się technologią ICT. Kompetencje społeczne i obywatelskie/ Umiejętność uczenia się Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich            w formie zajęć wychowawczo-rodzicielskich z modułem technik ICT.  4 grupy po 10 osób x32 godziny zajęć  
Umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy Umiejętność uczenia się/ Inicjatywność i przedsiębiorczość Rozwijanie umiejętności uczenia się w formie warsztatów z poruszania się po rynku pracy. 4 grupy po 10 osób x 32 godziny szkolenia  
Zarządzanie budżetem domowym Kompetencje matematyczne Rozwijanie kompetencji matematycznych na podstawie warsztatów z zarządzania budżetem domowym. 4 grupy po 10 osób x 32 godziny szkolenia    
Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem Społeczne i obywatelskie/ Umiejętność uczenie się Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich: Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem   4 grupy po 10 osób x 32 godziny szkolenia  
Kompetencje psychospołeczne -budowanie samooceny i wizerunku własnego Umiejętność uczenia się Rozwijanie kompetencji uczenia się: Warsztaty budowania samooceny                        i własnego wizerunku.   4 grupy po 10 osób x 32 godziny szkolenia    
Warsztaty kulinarne Inicjatywność i przedsiębiorczość/ Umiejętność uczenia się Rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości w formie warsztatów kulinarnych.   4 grupy po 10 osób x 32 godziny szkolenia    
Warsztaty zdrowego żywienia i profilaktyki zdrowotnej Kompetencje społeczne i obywatelskie   Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich na podstawie warsztatów ze zdrowego żywienia i profilaktyki zdrowotnej.   4 grupy po 10 osób x 8 godzin szkolenia    
Warsztaty arteterapii-rękodzieło   Świadomość i ekspresja kulturalna Rozwijanie inicjatywności                i przedsiębiorczości w formie zajęć z arteterapii w tym warsztaty z rękodzieła   4 grupy po 10 osób x 32 godziny szkolenia  
Pierwsza pomoc przedmedyczna Kompetencje społeczne i obywatelskie   Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich       na podstawie kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej   4 grupy po 10 osób x 8 godzin szkolenia      
Szkolenia językowe Porozumiewanie się w językach obcych Rozwijanie kompetencji porozumiewania się w językach obcych w formie warsztatów językowych (poziom podstawowy, zaawansowany, słownictwo branżowe) 2 grupy językowe po 10 osób x  60 godzin zajęć  
Szkolenia informatyczne Kompetencje informatyczne Rozwijanie kompetencji informatycznych na podstawie zajęć informatycznych.   6 grup  po 10 osób x 20 godzin szkoleń  

                                                                            Koordynator projektu:

                                                            Bożena Stępniewska-Szewczak

Author: admin