Wyjazd do Grecji / 2nd international meeting in Greece

W terminie 27.03-02.04 czterech uczniów z naszej szkoły: Sylwia Lach, Paulina Matyjaszek, Małgorzata Piskorek i Aleksandra Pucyk oraz dwóch nauczycieli: Mariusz Ciołek i Agnieszka Powalska, wzięło udział w drugim międzynarodowym spotkaniu projektu pt. „Zrównoważony rozwój i uchodźcy” w ramach programu ERASMUS +. Poniżej sprawozdanie przygotowane przez naszych uczniów.

W poniedziałek o godzinie 13.00 wyruszyliśmy spod szkoły na lotnisko Chopina w Warszawie. Po odprawie, o godzinie 18.00 weszliśmy na pokład samolotu linii Aegean i o 18:30 wystartowaliśmy. Po przylocie, około północy, na lotnisku w Salonikach przywitały nas rodziny, u których gościliśmy, razem z nimi udaliśmy się do domów, a nauczyciele do hotelu.

We wtorek o godzinie 9:15 rozpoczęło się powitanie w szkole, a koordynatorka z Grecji zapoznała nas z programem wizyty. Zostaliśmy podzieleni na grupy międzynarodowe. Naszym zadaniem było zapoznać się, a następnie przedstawić osobę siedzącą obok. Po wykonanym zadaniu czekała na nas przekąska w postaci pysznych, słodkich wypieków. Po lekkim posiłku greccy uczniowie pomogli nam w tłumaczeniu programów radiowych. Następnie przeszliśmy do prezentacji multimedialnych, których tematem był problem uchodźców. Każda grupa przedstawiła historię uchodźców w swoim kraju. Po zakończeniu udaliśmy się do domów.
Trzeciego dnia odwiedziła nas przedstawicielka UNRRA, czyli przedstawicielka Administracji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy. Opowiedziała nam o tym, co dla uchodźców robi owa organizacja oraz jak wygląda życie takich ludzi. Po spotkaniu zwiedziliśmy muzeum archeologiczne w Salonikach. Mieliśmy okazję podziwiać niesamowite znaleziska z królewskich grobowców, starożytne wyroby ze złota, czy przedmioty codziennego użytku. Po godzinie czasu wolnego udaliśmy się do miejscowej rozgłośni radiowej, aby każda z grup na antenie opowiedziała o tym, jak nastolatkowie z danego kraju spędzają czas wolny. Każda z grup miała też okazję zaśpiewać lub zagrać utwór w języku ojczystym. Po audycji zjedliśmy obiad w restauracji i udaliśmy się na zwiedzanie miasta.
Czwartek rozpoczęliśmy spotkaniem w szkole. Tam greccy uczniowie zaprezentowali nam gry komputerowe, związane z tematem projektu, które sami stworzyli. Później udaliśmy się na wycieczkę do jaskini Petralona, gdzie znaleziono pierwszego człowieka w Europie. Po obiedzie w restauracji Perek, gdzie czekał na nas znakomity posiłek przygotowany z lokalnych produktów i ugotowany tradycyjnymi metodami, wróciliśmy do Salonik. Wieczorem spotkaliśmy się w szkole na „Souvlaki party” gdzie mogliśmy spróbować tradycyjnych greckich szaszłyków oraz poznać narodowe oraz popularne tańce państw biorących udział w projekcie.
W piątek udaliśmy się do Werginy – stolicy Macedonii. Zwiedziliśmy niezwykle interesujące muzeum, gdzie mogliśmy podziwiać grobowce króla Aleksandra Wielkiego, a także Filipa II. Następnie zjedliśmy pyszny obiad w Werii. Po powrocie do Salonik mieliśmy czas wolny.
Sobotniego ranka mogliśmy obejrzeć prezentacje multimedialne na temat budynków, które zmieniły swoje przeznaczenie. Później wzięliśmy udział w dyskusji dotyczącej tematu naszego projektu. Była to wspaniała okazja na poszerzenie swojej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju. Na koniec reprezentanci każdego z państw partnerskich zasadzili drzewka w szkolnym ogródku przy szkole w Salonikach.
O 6:30 w niedzielę wylecieliśmy z Grecji. W Polsce wylądowaliśmy około godziny 10.00.

Cała nasza czwórka stwierdziła, że warto angażować się w różne projekty i zachęcamy innych do brania udziału w programie Erasmus+.

On Monday, just after the lessons at 1 p.m.we set off from our school to the Warsaw Chopin Airport. After check-in at 6 p.m. we took our seats inside the plane, which belongs to Aegean lines. At 6.30 p.m. we started our flight. After a few hours, at about midnight, we landed at the airport in Thessaloniki. There we were warmly welcomed by the families which hosted us. We went to the host families’ houses and the teachers went to the hotel.

On Tuesday at 9.15 a.m. there was a greeting ceremony. The coordinator introduced us to the programme of our stay in Thessaloniki. Then, we were divided into four multinational groups. Our task was to get to know each other. We were mixed with students and with teachers from other countries. We had to make a short talk and present a person sitting on our left side. Later we had the opportunity to try traditional delicious, sweet  baking. After the light meal greek students helped us with the English to Greek translation of the radio programme. The last point of the day was a presentation of the history of refugees in each country. After that, we went to our friends’ houses.

On the third day of exchange there was an interview with UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) agent. She discussed the aims of this organization and also the life conditions of the refugees. After that we visited the archeological museum in Thessaloniki. We had an occasion to admire incredible findings from majestic tombs. For example, the ancient golden-work or utility goods. After one hour of free time we went to the radio station where we were talking about the ways of  spending free time by teenagers. We also had the opportunity to sing national songs. After that we had lunch and went sightseeing.

We started Thursday from the meeting at school. Greek students showed us computer games created by themselves on the topic of sustainable lifestyle. Then we visited “Petralona Cave” where the oldest known Europeaid man was found. Later we ate a lunch in Perek. The meal was cooked with local products and cooked using traditional methods. We came back to Thessaloniki. In the evening, we met at school. There was a “Souvlaki party” where we could try Souvlaki and dance some traditional dances from other countries.

On Friday we went to Vergina – the royal capital of Macedon. We were admiring beautiful tombs of Philip II and Alexander the Great. Then we had lunch in Veroia. After the arrival in Thessaloniki we had free time.

On Saturday morning we saw some presentations about buildings which have changed their purpose. Then we had a debate on aspects of sustainable lifestyle. As the last part of the meeting, we planted trees in the school garden.

On Sunday at 6:30 a.m. we had a departure from Thessaloniki airport. We landed at the airport in Poland at about 10 a.m.

We all unanimously stated that it is worth to take part in different projects and we invite all students to be involved in Erasmus + actions. The meeting was funded by the European Union.

 

Author: admin