Wiosenne sprzątanie Naszej Gminy / Cleaning our neighbourhood

7 kwietnia 2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Wiosenne sprzątanie Naszej Gminy” zorganizowanej przez Wójta Gminy Stanin Krzysztofa Kazanę. Uczestnicy akcji porządkowali miejsca publiczne, pobocza dróg, przydrożne rowy, place oraz lasy. Dostarczone do szkoły worki w szybkim tempie wypełniono śmieciami, nieczystości organiczne tj. liście, patyki młodzież gimnazjalna zgromadziła na pryzmach, które wywieźli na wysypisko pracownicy Gospodarki Komunalnej. Dzięki wspólnym wysiłkom młodego pokolenia okolica wypiękniała, utracone walory estetyczne odzyskało opuszczone przed laty otoczenie dawnej szkoły, będące niegdyś wizytówką naszej wioski,  miejscowy park oraz las. Aktywny  udział uczniów w akcji to kształtowanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia, tworzenie właściwych nawyków, przejawianie troski o stan środowiska, to przede wszystkim przykład dobrych praktyk wychowawczych.


On 7th April our students once again took part in the cleaning the world campaign. This time the action was organized by the district mayor, Mr Krzysztof Kazana in order to clean our neighbourhood and enjoy the beautiful, cleaned and green landscape. Students from different schools of Stanin borough were picking up rubbish in the forests, parks, public places, near the roads, etc. The rubbish was separated into different materials: organic, plastic, metal, glass and paper and then collected by the dust cart. Thanks to students’ hard work and cooperation, our area became more splendid. It was a real lesson of ecological habits, taking care of our near neighbourhood and the whole environment.

Author: admin