„Balladyna” w Siedlcach

 

W środę 03 października uczniowie klasy III gimnazjum i klasy VII uczestniczyli w teatralnej adaptacji sztuki Juliusza Słowackiego pt.”Balladyna”. Teatr Edukacyjny w interesujący i bardzo atrakcyjny sposób przedstawił młodzieży treść trudnej lektury, zapewniając tym samym realizację podstawy programowej poza szkołą. Interpretacja utworu dostarczyła młodym widzom wielu przeżyć i refleksji. Uświadomiła funkcjonowanie w świecie dobra i zła – motyw rywalizacji siostry dobrej i złej, motywy legendarne, baśniowe oraz ironię romantyczną. Tragiczne losy bohaterki to przestroga i stara prawda o tym, że nie da się uciec od odpowiedzialności. Poziom gry aktorskiej, scenografia, oprawa muzyczna spektaklu były na bardzo wysokim poziomie. Udział w tym artystycznym wydarzeniu to dla młodych widzów cenne duchowe i intelektualne przeżycie.

 

 

Author: admin