Szkoła Podstawowa w Tuchowiczu

usytuowana jest przy drodze powiatowej Łuków -Żelechów. Placówka funkcjonuje w budynku, do którego oprócz naszej szkoły uczęszczają cztery oddziały Publicznego Gimnazjum w Staninie. Położenie szkoły tuż przy ruchliwej szosie stwarza konkretne zagrożenie dla uczniów. Do placówki uczęszczają dzieci z rodzin typowo rolniczych. Obwód szkolny obejmuje 4 wsie: Tuchowicz, Anonin, Józefów, Celiny. Jest tu 9 sal lekcyjnych oraz dość dobrze zaopatrzona biblioteka, która liczy ponad 14000 woluminów. Placówka wyposażona jest w pracownię komputerową: 6 komputerów, dostęp do Internetu, drukarkę, skaner; sprzęt audiowizualny ( telewizor, odtwarzacz wideo, 3 radiomagnetofony). Pracuje w godzinach 7.45-14.30 ze względu na dowóz uczniów.

Author: admin