FINAŁ  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO ”Młody Obywatel na Sportowo – Kronika Sportowa”.

DSCN0005W niedzielne przedpołudnie 31.01.2016 r. rozpoczęto podsumowanie projektu edukacyjnego kl. II gimnazjum p. h. ”Młody Obywatel na Sportowo – Kronika Sportowa”. Uroczystość zgromadziła liczną rzeszę widzów. Wśród nich zaleźli się dostojni goście – rodzice i najbliżsi członkowie rodzin uczniów klasy II i rodzice współpracującej w ramach projektu klasy I. Niedzielny czas poświęcili także temu wydarzeniu uczniowie wielu klas, uczestnicząc  w prezentacji dokonań swych starszych kolegów. Zespół klasy II stanął na wysokości zadania. Swe przedsięwzięcia przedstawił w ciekawy sposób, tworząc zajmujący scenariusz muzyczno-wokalno-taneczny, ukazujący umiejętności sportowe uczniów, zawierający prezentacje multimedialne, analizy ankiet, wywiady. Główni bohaterowie imprezy zaprezentowali także zabawy integracyjne, aktywnie włączając w nie widzów. Rodzice podziwiali swe pociechy, z uznaniem oceniając przebieg prezentacji i oprawę wizualną uroczystości. Miłym akcentem spotkania była degustacja sałatek i pysznych ciast przygotowanych przez rodziców dla wszystkich uczestników. Po konsumpcji, zgodnie z planem  odbyły się miedzy pokoleniowe rozgrywki sportowe. Cieszymy się, że wielu  rodziców czynnie wzięło w nich udział, inni zaś wytrwale kibicowali. Jesteśmy przekonani, że kolejna uroczystość szkolna o charakterze środowiskowym wpłynie na wzrost autorytetu szkoły, czyniąc ją środowiskiem twórczym, otwartym dla lokalnej społeczności. Projekt edukacyjny, jak  informowała realizująca go młodzież jest metodą kształtującą wiele postaw wychowawczych, jest sposobem realizowania różnorodnych pomysłów, rozwiązywania problemów, planowania, dokonywania podziału zadań, dotrzymywania terminowości ich realizacji. Stwarza możliwość nawiązania bliskich kontaktów i zacieśniania więzi w  środowisku  szkolnym i lokalnym. Jest metodą wyzwalającą kreatywność i odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań. Realizacja zadań projektu ujawnia u uczniów wiele pozytywnych postaw oraz wiele niedostatków wychowawczych wymagających dalszej wspólnej pracy wychowawczej  rodziców i szkoły. Projekt edukacyjny w dobie niechęci do podejmowania przez młode pokolenie inicjatyw prospołecznych jest  dużym wyzwaniem dla wychowawcy i współpracujących nauczycieli oraz ważnym kierunkiem pracy wychowawczej w zakresie kształtowania tych cennych postaw wśród dorastającej młodzieży.

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”podsumowanie projektu”]

Author: admin