ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022.

Szanowni Państwo.

Już jutro rozpoczynamy stacjonarnie nowy rok szkolny. Zaczynamy uroczyście o 8.15 Mszą świętą, później przemarsz do szkoły. Następnie odbywają się spotkania w klasach z wychowawcami ze względu na trwające obostrzenia sanitarne. Przynosimy plecaki na podręczniki, które są do odbioru. Rodzice pokwitują odbiór podręczników w terminie ustalonym z nauczycielem biblioteki. Do szkoły w maseczkach, po uprzedniej dezynfekcji mogą wejść tylko rodzice uczniów klasy I, pozostali czekają na zewnątrz. Obowiązują różne wejścia i szatnie. Klasy VIII wchodzą do szatni od sali gimnastycznej, pozostałe głównym wejściem. Klasy I-II mają szatnie na holu szkolnym. Pozostali uczniowie w szatni głównej. Proszę wszystkich uczniów o zabranie butów na zmianę. 01.09. nie ma dowozu, w pozostałe dni dowóz i odwóz tak, jak w ubiegłym roku. Klasy I-III odjeżdżają bezpośrednio po lekcjach. Więcej informacji jutro w szkole. Proszę zapoznać się z procedurami obowiązującymi w szkole i wytycznymi MZ i GIS dotyczącymi pracy placówki podczas pandemii.

Pozdrawiam serdecznie B. Stępniewska-Szewczak-Dyrektor ZS w Tuchowiczu.

Author: admin